Cysylltu â ni

Gobeithiwn y byddwch yn gweld bod y wefan hon yn ddefnyddiol a’i bod wedi’ch ysgogi chi i ddod i ymweld â ni.

Gallwch ddod o hyd i lawer o atebion i gwestiynau cyffredin ar ein tudalen rheolau’r parc. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu sylwadau mae croeso i chi gysylltu â ni.

Os oes angen i chi adrodd am ddigwyddiad, defnyddiwch y ffurflen adrodd am ddigwyddiad.

Cysylltu â ni ar-lein

Ysgrifennu atom ni

Canolfan Ymwelwyr Parc Bute,
Parc Bute,
Heol y Gogledd,
Caerdydd,
CF10 3DX.

Cyfryngau cymdeithasol

I gael y diweddaraf ar ein newyddion a digwyddiadau, hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter neu ymunwch â’r Restr Bostio drwy roi eich cyfeiriad e-bost i parcbute@caerdydd.gov.uk

Adrodd am ddigwyddiad

Os hoffech adrodd am ddigwyddiad yn y parc, gwnewch hynny drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Mae adrodd am ddigwyddiadau’n ddefnyddiol gan ei fod yn caniatáu tîm rheoli’r parc i gael wybodaeth reoli bwysig a, lle bo’n bosibl, cymryd camau priodol.

Rhaid llenwi pob ffurflen ddigwyddiad gan dystion uniongyrchol.

Adrodd am ddigwyddiad

Adrodd am ddigwyddiad

Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd am ddigwyddiad:

  • Sefyllfa oedd bron yn ddamwain
  • Damweiniau ar y safle
  • Achosion difrifol o dorri rheolau ymddygiad y safle e.e. gyrru gwael

Sylwer, mae’n bosibl y bydd angen nodi damweiniau ynghylch anafiadau personol ar ffurflen wahanol, sydd ar gael o Ganolfan Addysg Parc Bute (CIS). Ceisiwch gyngor Rheolwr y Parc
Eich manylion
Manylion y ddamwain

Ble, beth, pwy ac ati. Byddwch mor fanwl â phenodol â phosibl.

Dylech nodi unrhyw ddisgrifiad fydd yn gwneud y bobl/cerbydau ynghlwm yn hawdd i’w hadnabod e.e. rhifau cofrestru cerbyd, math, model a lliw.

Os oedd amodau safle neu dywydd lleol yn berthnasol, nodwch y rheiny hefyd.

Am archebion a gwybodaeth bellach am y Caeau Chwaraeon Blackweir, ffoniwch 029 2233 0275